هاست و دامین

پلن 1 پلن 2 پلن 3 پلن 4 پلن 5 پلن 6 پلن 7
فضا 50 مگابایت 100 مگابایت 250 مگابایت 500 مگابایت 1000 مگابایت 2000 مگابایت 5000 مگابایت
تعداد دیتابیس ها نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
تعداد ایمیل نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود نا محدود
افزودن دامنه - - 1 2 4 6 10
ترافیک ماهانه نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود نامحدود
کنترل پنل Cpanel x٣ Cpanel x٣ Cpanel x٣ Cpanel x٣ Cpanel x٣ Cpanel x٣ Cpanel x٣
قیمت 30,000
تومان (سالیانه)
40,000
تومان (سالیانه)
80,000
تومان (سالیانه)
130,000
تومان (سالیانه)
190,000
تومان (سالیانه)
300,000
تومان (سالیانه)
420,000
تومان (سالیانه)
خرید